Onze Privacy Policy

 

Abtmusic beschermt je persoonlijke gegevens en data

Privacybeleid ABTmusic
Bij ABTmusic hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en het vertrouwen dat u in ons stelt waar te maken. In dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe u uw rechten uit kunt oefenen (zie onderstaand onze contactgegevens).
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die vermeld staan op onze website.
Doel van de verwerking en wettelijke basis
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden daartoe opgeslagen op onze server in Nederland.
Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u ABTmusic toestemming de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken.
Bij ABTmusic gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw aankoop en levering te organiseren, informatie op te sturen of naar aanleiding van uw verzoek om contact. Dit betekent dat indien u niet akkoord wenst te gaan met dit privacybeleid wij deze handeling(en) helaas niet uit kunnen voeren.
Welke gegevens verzamelen wij
Wanneer u onze website bezoekt, kan ABTmusic de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw naam, e-mailadres, adres.
• Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals IP-adressen, browserinstellingen en informatie over uw gebruik van de website (duur van uw bezoek, klikgedrag), waarbij in sommige gevallen sprake kan zijn van persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij Google analytics cookies.
Ivm Google analytics kunnen we meedelen dat wij :
  • Een bewerkersovereenkomst hebben met Google
  • Het laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd
  • Gegevens delen met Google werd uitgezet in de analytics instellingen
  • We geen gebruikmaken van andere Google diensten in combinatie met analytics cookies
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen uw gegevens zeer vertrouwelijk.
Beveiliging persoonsgegevens
ABTmusic heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden door ABTmusic alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is.
Indien u ABTmusic heeft gevraagd om contact met u op te nemen, bewaart ABTmusic uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van de diensten van ABTmusic tenzij u schriftelijk uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden.
Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaart ABTmusic uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.
Om u weer opnieuw in te schrijven voor de nieuwsbrief is het dan ook noodzakelijk om uw gegevens opnieuw te verstrekken.
Rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die ABTmusic van u heeft.
U kunt dan (tevens) aangeven of u de gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen.
ABTmusic zal binnen vier weken voldoen aan dat verzoek.
Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming. U heeft dan ook altijd het recht om die toestemming in te trekken.
Vragen, feedback en contact
Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of feedback willen geven, dan kunt u contact
opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming
Peter Bressinck : peter@abtmusic.eu
Koningin Fabiolalaan 11
9140 Temse