288

Spring reverb en vibrato met Fender smaakje.

Categorie: